Liên quan đến phòng chống dịch, xin gọi: 0988.762.986 * 0915.028.963 * 0916.019.726; Xét nghiệm SARS-CoV-2: 0226.3680.567; 0979.881.915; Tiêm chủng MR: 0916.019.726 * Tiêm vacxin tại Sapo: 0377.881.666.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

CDC Hà Nam

Hướng dẫn 10 bước khai báo y tế tự nguyện bằng ứng dụng NCOVI

CDC Hà Nam

Hội thảo triển khai Chương trình can thiệp Câu lạc bộ 1000 ngày đầu đời

Viettel

Để lại bình luận