CDC Hà Nam triển khai công tác xét nghiệm, giám sát Covid-19 đối với người lao động, các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Liên hệ: 0988.794.466

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

CDC Hà Nam

Hội thảo triển khai Chương trình can thiệp Câu lạc bộ 1000 ngày đầu đời

Viettel

Quy trình rửa tay 6 bước

CDC Hà Nam

Để lại bình luận