Bác sỹ (hạng III) được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

(CDC Hà Nam)

 

Bộ Y tế ban hành Quyết định 4933/QĐ-BYT quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III).

Chương trình bồi dưỡng này áp dụng đối với bác sĩ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Chương trình được thiết kế bao gồm kiến thức chung và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; được biên soạn theo quy trình biên soạn chương trình bồi dưỡng viên chức. Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng, làm đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra, tiểu luận của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Chương trình gồm 15 chuyên đề lý thuyết và 3 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, được cấu trúc thành 2 phần:

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo.

– Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Thời gian bồi dưỡng là 06 tuần, mỗi tuần 5 ngày làm việc, mỗi ngày học 8 tiết, tổng số tiết học là 240 tiết (96 tiết lý thuyết, 132 tiết thực hành, 12 tiết kiểm tra, viết thu hoạch).

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.

                                                                                                     Thanh Hội

 

 

Bài viết liên quan

Bản tin công tác phòng, chống dịch tối ngày 04/01/2022

hanh phan

Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Ngọc Nga

Hà Nam: Thông báo 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hội

Để lại bình luận