bản tin văn bản luật tuần 20

(CDC Hà Nam)

 

307/QĐ-QLD Quyết định 307/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 – Đợt 164 (bổ sung)

306/QĐ-QLD Quyết định 306/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (bổ sung)

305/QĐ-QLD Quyết định 305/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (bổ sung)

304/QĐ-QLD Quyết định 304/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (bổ sung)

303/QĐ-QLD Quyết định 303/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm – Đợt 164 (bổ sung)

321/QĐ-QLD Quyết định 321/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

7290/QLD-ĐK Công văn 7290/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

2673/BYT-BM-TE Công văn 2673/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình sữa học đường

05/2018/TT-BYT Thông tư 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

1899/QĐ-BYT Quyết định 1899/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

1602/BHXH-CSYT Công văn 1602/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

7509/QLD-ĐK Công văn 7509/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

288/QĐ-QLD Quyết định 288/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

229/YDCT-QLHN Công văn 229/YDCT-QLHN của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

06/2019/TT-BYT Thông tư 06/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần

Bài viết liên quan

Hưởng ứng “Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

Ngọc Nga

Công văn của Bộ Y tế về việc: Phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn

CDC Hà Nam

Công khai dự toán ứng ngân sách tỉnh năm 2020 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

CDC Hà Nam

Để lại bình luận