Chi phí khám chữa bệnh BHYT khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

(CDC Hà Nam)

Mới đây, Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1608/BYT-KH-TC về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ y tế theo yêu cầu.

Hiện nay, người có thẻ BHYT nhưng khi khám chữa bệnh có sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu là rất phổ biến. Do điều kiện ngân sách Nhà nước đầu tư cho y tế còn hạn chế nên Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thu các chi phí như sau:

– Với các dịch vụ chỉ định theo yêu cầu về chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT thì quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi được hưởng. Phần chênh lệch giữa mức hưởng theo bảo hiểm và giá khám chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh có nghĩa vụ thanh toán.

– Với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm thì người bệnh chịu 100% chi phí dịch vụ đó.

Công văn 1608/BYT-KH-TC được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/3/2019.

                                                                                                              Thanh Hội

Bài viết liên quan

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Ngọc Nga

Từ ngày 1/3 bắt đầu áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử tại cơ sở y tế

Ngọc Nga

Hiến máu tình nguyện được tặng dịch vụ khám chữa bệnh

Ngọc Nga

Để lại bình luận