Công văn của Bộ Y tế về việc: Phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn

(CDC Hà Nam)

Công văn của Bộ Y tế.

Bài viết liên quan

03 mẫu xét nghiệm thực hiện ngày 10/02/2021 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Mậu Ngọ

Bản tin công tác phòng, chống dịch sáng ngày 07/12/2021

Ngọc Nga

Một số hình ảnh công tác phòng, chống dịch tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

Mậu Ngọ

Để lại bình luận