Công văn của Bộ Y tế về việc: Phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn

(CDC Hà Nam)

Công văn của Bộ Y tế.

Bài viết liên quan

Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) khảo sát việc thực hiện Thông tư 26/2017/TT – BYT tại tỉnh Hà Nam

Viettel

Nguy cơ từ dư thừa chất béo trong tim đối với bệnh nhân tiểu đường

CDC Hà Nam

Trẻ đi học sẽ phải có giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ

CDC Hà Nam

Để lại bình luận