Danh sách địa điểm cách ly, phong tỏa trên Toàn quốc

(CDC Hà Nam)

Chi tiết tại link: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly

Bài viết liên quan

Kể từ ca bệnh BN12515 được xác định ngày 19/6, đến nay đã qua 10 ngày Hà Nam không phát hiện ca bệnh mới.

Thanh Hội

CDC Hà Nam vừa tiếp nhận trên 13 nghìn liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó có 10.080 liều vắc xin Moderna, 1.170 liều vắc xin Pfizer của Hoa Kỳ

Thanh Hội

Điểm báo ngày 17/10/2018

CDC Hà Nam

Để lại bình luận