Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom, loại bỏ các vật phế thải nơi muỗi đẻ trứng để phòng bệnh SXH

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Điểm báo ngày 20/8/2019

CDC Hà Nam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2018 và Đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở

admin

Điểm báo ngày 16/8/2019

CDC Hà Nam

Để lại bình luận