tiêm chủng mở rộng

Nội dung câu hỏi
con tôi không tiêm mũi sởi đơn lúc bé 9 tháng, chờ tiêm mũi kép sởi - quai bị- rubela 13 tháng như vậy có đảm bảo đúng lịch ko thưa bác sỹ,
Nội dung câu trả lời