CDC triển khai xét nghiệm, giám sát Covid-19 đối với người lao động, các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Liên hệ: 0988.794.466

(CDC Hà Nam)

CDC triển khai xét nghiệm, giám sát Covid-19 đối với người lao động, các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Liên hệ: 0988.794.466

Bài viết liên quan

Đề phòng trẻ sốt cao co giật

CDC Hà Nam

Hàng triệu người đã thể hiện hành động cùng đồng lòng quyết tâm chống đại dịch COVID-19

Thanh Hội

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Minh: Hà Nam đang ở trong vùng có nguy cơ dịch bệnh nCoV cao

CDC Hà Nam

Để lại bình luận