Sở Y tế: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ Đại lễ Vesak 2019

(CDC Hà Nam)

Để đảm bảo sức khỏe các đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak tại Hà Nam nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung, ngày 26/4/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã có công văn số 385/SYT tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các điểm phục vụ Đại lễ Vesak và các cơ sở cung cấp nước sạch về tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ đại lễ Vesak 2019.

Qua đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở cấp nước tập trung, các địa điểm phục vụ Đại lễ Vesak 2019 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện một số nội dung công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Cụ thể, các cơ sở cung cấp nước thực hiện tốt công tác vệ sinh xung quanh trạm cấp nước theo quy định. Triển khai công tác kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu nước theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Đối với các điểm phục vụ Đại lễ Vesak 2019, như: Chùa, khách sạn, nhà hàng…, đặc biệt là trung tâm khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc, nơi diễn ra Đại lễ cần đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Đại lễ; Đảm bảo chất lượng nguồn nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ chì, phối hợp với các đơn vị y tế trong Ngành xử lý tốt môi trường, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các điểm phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác ngoại kiểm các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh và các điểm phục vụ Đại lễ Vesak 2019 theo quy định.

Trước đó, ngày 23/01/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-SYT về việc Đảm bảo y tế phục vụ Đại lễ Vasak 2019. Tiếp theo, ngày 11/4/2019 Sở Y tế lại tiếp tục ban hành Kế hoạch số 332/SYT-NVY bổ sung, điều chỉnh nội dung kế hoạch số 84/KH-SYT về việc Đảm bảo y tế phục vụ Đại lễ Vasak 2019. Tại kế hoạch này, Sở Y tế cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Ngành Y tế theo chức năng nhiệm vụ của mình về từng lĩnh vực: vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác cấp cứu, thu dung bệnh nhân,… nhằm đảm bảo cho Đại lễ diễn ra an toàn về công tác y tế.

                                                                                           Mậu Ngọ

 

 

Bài viết liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT nCoV ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 30/01/2020

CDC Hà Nam

Từ năm 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

CDC Hà Nam

101 mẫu xét nghiệm Covid-19 có liên quan đến bệnh nhân 251 đều có kết quả âm tính.

Mậu Ngọ

Để lại bình luận