Thông tin văn bản luật tháng 6

(CDC Hà Nam)

 (10808/QLD-MP) – Ngày 11/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

* (10396/QLD-ĐK) – Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10396/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10395/QLD-ĐK) – Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10395/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10394/QLD-ĐK) – Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10394/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (10374/QLD-MP) – Ngày 06/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm. 

* (15/2018/TT-BYT) – Ngày 30/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (3756/QĐ-BYT) – Ngày 21/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3756/QĐ-BYT về việc hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

 

* (3755/QĐ-BYT) – Ngày 21/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3755/QĐ-BYT về Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch.

 

* (17/CT-TTg) – Ngày 19/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

 

* (11263/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11263/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11262/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11262/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11261/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11261/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11260/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11260/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11259/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11259/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (11258/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11258/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11256/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11256/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành.

 

* (11255/QLD-ĐK) – Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11255/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

 

* (662/KCB-NV) – Ngày 14/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 662/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác điều trị bệnh sởi, cúm và tay chân miệng.

 

* (3354/BYT-DP) – Ngày 13/06/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3354/BYT-DP về việc triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện.

 

* (11109/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11109/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11108/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11108/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11107/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11107/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11106/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11106/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11105/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11105/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11104/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11104/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

 

* (11103/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11103/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11102/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11102/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11017/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11017/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11016/QLD-ĐK) – Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11016/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (546/KH-BYT) – Ngày 12/06/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 546/KH-BYT về truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – 01/07/2018.

Bài viết liên quan

Điểm báo ngày 27/5/2019

CDC Hà Nam

Từ 1/7/2019, mức đóng BHYT thay đổi như thế nào?

CDC Hà Nam

Điểm báo ngày 29/10/2018

Ngọc Nga

Để lại bình luận