Thực hiện tốt Thông điệp 5K và tiêm vắc xin – Biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng dịch COVID-19.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Hà Nam: 01 trường hợp trở về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2

Thanh Hội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri. Tổng có 4.812 mẫu, kết quả XN tất cả đều âm tính.

Thanh Hội

Giấy mời hội thảo 1000 ngày

CDC Hà Nam

Để lại bình luận