Thực hiện tốt Thông điệp 5K và tiêm vắc xin – Biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng dịch COVID-19.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Hà Nam: Tiếp tục thông báo kết quả 81 mẫu xét nghiệm SARS-COVID-2 của cán bộ y tế và bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (lần 2)

Mậu Ngọ

Giấy mời Hội nghị giao ban công tác Y tế dự phòng.

CDC Hà Nam

Điểm báo ngày 29/03/2019

CDC Hà Nam

Để lại bình luận