Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn hỗ trợ chăm sóc, tư vấn tuân thủ điều trị HIV/AIDS

(CDC Hà Nam)

Ngày 03 – 04/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn hỗ trợ
chăm sóc, tư vấn tuân thủ điều trị HIV/AIDS cho cán bộ chuyên trách
HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã/thị trấn của 03 huyện
Thanh Liêm, Lý Nhân, Duy Tiên.
Tại lớp tập huấn, các học viên được thông qua tình hình dịch HIV/AIDS,
được cập nhật văn bản chỉ đạo về điều trị HIV, chuyển đổi phác đồ và cấp thuốc
ARV 90 ngày của Cục phòng chống HIV/AIDS; hướng dẫn điều trị và chăm
sóc người nhiễm HIV/AIDS; tư vấn phòng chống HIV/AIDS theo Thông tư số
01/2015/TT-BYT ngày 27/2/2017 của Bộ Y tế …
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về
phòng, chống lây nhiễm và kỹ năng chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại cộng
đồng. Theo đó, các học viên sẽ trực tiếp hướng dẫn quy trình điều trị, cách
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS cho cán bộ tại đơn vị, cũng như người bệnh
và người nhà người bệnh, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe,
điều trị bệnh HIV/AIDS trên địa bàn.
Việc triển khai tập huấn công tác phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ y
tế cơ sở là một trong những hoạt động về nâng cao năng lực tuyến y tế xã
phường nhằm tăng cường độ bao phủ các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có
chất lượng; nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về dự phòng lây
nhiễm HIV/AIDS tại địa phương.

Phan Hạnh

Bài viết liên quan

92 trường học được triển khai Chương trình Sữa học đường trong năm 2018

Viettel

Nhiều chính sách mới về y tế  có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam

Việc phân tuyến và phác đồ điều trị COVID- 19 của Việt Nam phù hợp, hiệu quả

Ngọc Nga

Để lại bình luận