Từ năm 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

(CDC Hà Nam)

Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Nội dung này đã có những quan tâm đặc biệt tới đội ngũ cán bộ các cấp trong việc quy hoạch nhà ở, đất ở.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu kể từ năm 2019, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Trong đó, Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng có cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan, hạ sỹ quan công an mua, thuê và thuê mua nhà ở.

Chính phủ yêu cầu quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức (Ảnh minh họa)

Bên cạnh những chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, Chương trình này cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đặc biệt là việc chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó, có việc xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình…

Chương trình này được ban hành kèm theo Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, có hiệu lực cùng ngày.

                                                                                                                                              Thanh Hội

 

 

Bài viết liên quan

Những nguyên nhân gây đau ngực ngoài đau tim

admin

Rét đậm, rét hại, dễ mắc bệnh gì?

CDC Hà Nam

Quản lý bệnh tăng huyết áp tại Trạm Y tế

Ngọc Nga

Để lại bình luận