Bản tin văn bản luật số 2/2019

Bản tin văn bản luật số 2/2019

 

* (63/QĐ-BYT) – Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 63/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

 

* (103/BYT-KHTC) – Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 103/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS.

 

* (123/QLD-ĐK) – Ngày 08/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 123/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 bổ sung.

 

* (72/QLD-KD) – Ngày 05/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 72/QLD-KD về việc đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

* (22/BYT-DP) – Ngày 03/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 22/BYT-DP về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên.

 

* (16/BYT-TB-CT) – Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 16/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (15/BYT-TB-CT) – Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 15/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (14/BYT-TB-CT) – Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 14/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (169/2018/NĐ-CP) – Ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (858/QĐ-QLD) – Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 858/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng lý lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

* (857/QĐ-QLD) – Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 857/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

 

* (856/QĐ-QLD) – Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 856/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

* (1479/DP-DT) – Ngày 28/12/2018, Cục Y tế dự phòng ban hành Công văn 1479/DP-DT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019.

 

* (41/2018/TT-BYT) – Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

 

Bài viết liên quan

3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Ngọc Nga

Áp dụng giá khám chữa bệnh BHYTmới từ 15/7

CDC Hà Nam

Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

CDC Hà Nam