Bản tin văn bản luật tuần 14

4448/QLD-ĐK Công văn 4448/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

4449/QLD-ĐK Công văn 4449/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

4342/QLD-ĐK Công văn 4342/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

4436/QLD-KD Công văn 4436/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu – ho gà – uốn ván

4532/QLD-ĐK Công văn 4532/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 164

4522/QLD-ĐK Công văn 4522/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1608/BYT-KH-TC Công văn 1608/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

3917/QLD-MP Công văn 3917/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

261/KCB-QLCL&CĐT Công văn 261/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc khuyến cáo không sử dụng hỗn hống nha khoa Amalgam

291/KCB-PHCN&GĐ Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Bài viết liên quan

Danh mục văn bản luật tháng 7

Viettel

CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7/2019

CDC Hà Nam

Quy định mới về xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức

CDC Hà Nam