Bản tin văn bản luật tuần 41

BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN 41

* (6250/QĐ-BYT) – Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6250/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

* (6230/QĐ-BYT) – Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6230/QĐ-BYT về việc ban hành “Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018”.

 

* (6226/QĐ-BYT) – Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6226/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

 

* (6193/QĐ-BYT) – Ngày 15/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6193/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019.

 

* (727/QĐ-QLD) – Ngày 12/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 727/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2019 – Đợt 163 bổ sung.

 

* (6048/BYT-KHTC) – Ngày 10/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6048/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg.

 

* (6126/QĐ-BYT) – Ngày 10/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6126/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế.

 

* (721/QĐ-QLD) – Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 721/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

Bài viết liên quan

Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

CDC Hà Nam

Nhiều chính sách mới về y tế  có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam

Danh mục văn bản luật tháng 7

Viettel