Bản tin văn bản luật tuần 45

* (21547/QLD-ĐK) – Ngày 14/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21547/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (21546/QLD-ĐK) – Ngày 14/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21546/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (21537/QLD-ĐK) – Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21537/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 163).

* (21536/QLD-ĐK) – Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21536/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 163).

* (21502/QLD-ĐK) – Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21502/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6807/BYT-BH) – Ngày 09/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6807/BYT-BH về việc sao gửi Thông báo kết luận giao ban 1039/BYT-BHXH VN giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (21438/QLD-CL) – Ngày 09/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21438/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 61).

* (21204/QLD-TTr) – Ngày 07/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21204/QLD-TTr về việc cung cấp thông tin.

* (3009/BVTV-ATTPMT) – Ngày 06/11/2018, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 3009/BVTV-ATTPMT về việc phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (4510/BHXH-DVT) – Ngày 31/10/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4510/BHXH-DVT về việc thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 4975/BYT-QLD của Bộ Y tế.

* (748/4/QĐ-QLD) – Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/4/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

* (1039/TB-BYT-BHXH VN) – Ngày 02/10/2018, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 1039/TB-BYT-BHXH VN về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị giao ban hai ngành.

 

 

Bài viết liên quan

Hà Nam: Sáp nhập toàn bộ Trung tâm DS – KHHGĐ huyện/thành phố về Trung tâm Y tế

CDC Hà Nam

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2018 – 2023

CDC Hà Nam

Phòng ngừa biến chứng bệnh đái tháo đường

CDC Hà Nam