Bàn tin văn bản luật tuần 47

 * (22289/QLD-ĐK) – Ngày 03/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22289/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

  * (22148/QLD-MP) – Ngày 30/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22148/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 * (1324/TB-BYT) – Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 1324/TB-BYT về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

 * (7130/QĐ-BYT) – Ngày 29/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7130/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030.

 * (777/QĐ-QLD) – Ngày 27/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

 * (47/2018/QĐ-TTg) – Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

* (7091/QĐ-BYT) – Ngày 26/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7091/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

* (21592/QLD-ĐK) – Ngày 26/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1472/KCB-QLCL&CĐT) – Ngày 26/11/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1472/KCB-QLCL&CĐT về việc chỉ đạo của Sở Y tế thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng bệnh viện.

* (436/TB-VPCP) – Ngày 21/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm.

* (43/2018/TT-BCT) – Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

 

 

Bài viết liên quan

Kiểm tra, giám sát công tác sử dụng vắc xin tại tỉnh Hà Nam

Viettel

Điểm báo ngày 10/9/2018

CDC Hà Nam

Điểm báo ngày 4/10/2018

CDC Hà Nam