Bản tin văn bản luật tuần 48

* (22823/QLD-ĐK)  Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22823/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 162).

 

* (22822/QLD-ĐK) – Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22822/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22821/QLD-ĐK) – Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22821/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22646/QLD-ÐK) – Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22646/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (22645/QLD-ĐK) – Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22645/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu – Đợt 163.

 

* (22644/QLD-ĐK) – Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22644/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22643/QLD-ĐK) – Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22643/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu – Đợt 163.

 

* (22481/QLD-ĐK) – Ngày 11/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22481/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (7319/QĐ-BYT) – Ngày 10/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7319/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019.

 

* (40/2018/TT-BYT) – Ngày 07/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

 

* (22298/QLD-MP) – Ngày 05/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22298/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

 

Bài viết liên quan

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

Thông tin văn bản luật tháng 6

CDC Hà Nam

Từ năm 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

CDC Hà Nam