Bản tin văn bản luật tuần 9


Quyết định 792/QĐ-BYT
ngày 04/03/2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế


Thông tư 01/2019/TT-BYT ngày 01/03/2019 của Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền


Quyết định 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế


Quyết định 760/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế


Quyết định 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 107/QĐ-QLD ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 106/QĐ-QLD
ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 105/QĐ-QLD ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 104/QĐ-QLD ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 103/QĐ-QLD
ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164


Quyết định 699/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
.

 

Quyết định 89/QĐ-QLD ngày 21/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam


Quyết định 648/QĐ-BYT
ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế


Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 19/02/2019 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế


Quyết định 72/QĐ-QLD ngày 19/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 37 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)


Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”


Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

Bài viết liên quan

Quyết định về việc Thiết lập Đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh

CDC Hà Nam

bản tin văn bản luật tuần 20

CDC Hà Nam

Từ năm 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

CDC Hà Nam