Bệnh án điện tử: Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý

Đây là thông tin được nêu tại Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

Theo Thông tư này, quy định mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy;

– Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử;

– Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

                                                                                                                           Thanh Hội

Bài viết liên quan

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi.

CDC Hà Nam

Thông tin văn bản luật tháng 6

CDC Hà Nam

CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ PHẢI TẬP THỂ DỤC TỐI THIỂU 30 PHÚT/NGÀY

CDC Hà Nam