Bài viết liên quan

Bản tin công tác phòng, chống dịch tối ngày 20/12/2021

Ngọc Nga

Hội thảo tham vấn xây dựng chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và giới thiệu các mô hình can thiệp

CDC Hà Nam

03 mẫu xét nghiệm thực hiện ngày 10/02/2021 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Mậu Ngọ