Công bố công khai dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu YTDS năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

Bài viết liên quan

Điểm báo ngày 10/9/2018

CDC Hà Nam

Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

Mậu Ngọ

Điểm báo ngày 08/10/2018

CDC Hà Nam