Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH từ 2019

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, tiền lương tháng đã đóng BHXH với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ năm 2016 trở đi, người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định… được điều chỉnh theo công thức:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh của các năm 2016; 2017; 2018 và 2019 lần lượt là 1,07; 1,04; 1,00 và 1,00.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng từ ngày 01/01/2019.

                                                                                          Thanh Hội

 

Bài viết liên quan

Nhiều chính sách mới về y tế  có hiệu lực từ tháng 01/2019

CDC Hà Nam

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Ngọc Nga