Bản tin văn bản luật tuần 39

* (18881/QLD-ĐK) – Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18881/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18880/QLD-ĐK) – Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18880/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18852/QLD-ĐK) – Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18852/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 * (5805/BYT-DP) – Ngày 01/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5805/BYT-DP về việc thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

* (5790/BYT-AIDS) – Ngày 01/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5790/BYT-AIDS về việc hướng dẫn sửa đổi phần hạch toán thuốc ban hành kèm theo Công văn 1024/BYT-AIDS ngày 07/03/2017.

* (18665/QLD-GT) – Ngày 01/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18665/QLD-GT về việc mở rộng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá.

* (25/2018/TT-BYT) – Ngày 28/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2018/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

* (5868/QĐ-BYT) – Ngày 28/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5868/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế.

 * (21/2018/TT-BYT) – Ngày 12/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

* (5229/QĐ-BYT) – Ngày 29/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5229/QĐ-BYT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 

Bài viết liên quan

Điểm báo ngày 11/9/2018

CDC Hà Nam

Các bệnh do vi rút lây qua đường ăn uống

Ngọc Nga

Vắc xin 6 trong 1 hexaxim – vắc xin phối hợp thế hệ mới nhất của Sanofi Pasteur (Pháp) đã có tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

Viettel