Thư viện ảnh

admin
Buổi tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết cho cán bộ
Giảng viên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hướng dẫn các kỹ năng giám sát phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết
Tiêm phòng bệnh cho trẻ tại phòng tiêm Sapo.
Tư vấn tiêm vắc xin phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân (1)

    

Rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ