Tổ chức và cơ chế hoạt động

HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ NAM

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Nam, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe và thêm bộ phận chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em từ Bệnh viện Sản – Nhi chuyển sang. Trung tâm đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2018.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức các hoạt động về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Trung tâm có 3 phòng chức năng và 10 khoa, phòng chuyên môn (ít hơn 3 khoa so với quy định tại Thông tư Số: 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế); chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018.

Trụ sở làm việc chính của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đặt tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng trước kia), và cơ sở 2 tại Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trước kia).

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có 01 Giám đốc và 5 Phó giám đốc. Ông Nguyễn Thanh Dương – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm KSBT. Trung tâm có: 104 cán bộ CC, VC và người lao động, 13 khoa, phòng chức năng.