• Trang chủ
  • Lãnh đạo đơn vị và các Khoa, phòng

Lãnh đạo đơn vị và các Khoa, phòng

admin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Nam, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe và thêm bộ phận chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em từ Bệnh viện Sản – Nhi chuyển sang. Trung tâm đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2018.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức các hoạt động về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Trung tâm có 3 phòng chức năng và 9 khoa, phòng chuyên môn (ít hơn 4 khoa so với quy định tại Thông tư Số: 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế); chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018.

Trụ sở làm việc chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đặt tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng trước kia), và cơ sở 2 tại Tổ dân phố Mễ Nội, Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trước kia).

Tổ chức Đảng, có Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Ban chấp hành hiện có 5 đồng chí, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Chi ủy viên. Tính đến ngày 01/12/2021, Chi bộ có 49 đảng viên, trong đó có 47 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị, các đảng viên trong Chi bộ được sinh hoạt tại 5 tổ Đảng.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có Giám đốc và 2 Phó giám đốc. Giám đốc: BSCKII Trương Mạnh Sức. Trung tâm có: 96 cán bộ CC, VC và người lao động, 12 khoa, phòng chức năng.

I/ BAN GIÁM ĐỐC

1/ BSCKI. Vũ Kim – Giám đốc;

 

2/ BSCKI. Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc.

 

3/ TS Trần Đắc Tiến – Phó Giám đốc;

 

II/ CÁC KHOA, PHÒNG:

1/ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

         BsCKI. Đinh Ngọc Hải – Trưởng phòng.

2/ Phòng Tài chính kế toán

        ThS. Phạm Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng.

3/ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

        CN. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng

        ThS. Nguyễn Trường Yên – Phó trưởng phòng

4/ Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khỏe

         CN. Đinh Thị Hạnh – Phó trưởng khoa.

5/ Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm

         BsCKI. Vũ Thị Lan – Trưởng khoa.

6/ Khoa Phòng chống Bệnh Không lây nhiễm và Dinh dưỡng

         BsCKI. Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa.

7/ Khoa Bệnh nghề nghiệp

       BsCKI. Nguyễn Văn Trọng –Trưởng khoa.

8/ Khoa Sức khỏe Môi trường và Y tế trường học

       ThS. Phạm Bá Phong – Trưởng khoa.

9/ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

       ThS. Vũ Hải Giang – Phó trưởng Khoa

10/ Phòng Khám đa khoa, chuyên khoa

       BsCKI. Ngô Xuân Thiêm – Trưởng phòng.

       BsCKI Trần Thị Mười – Phó phòng.

11/ Khoa Phòng, chống HIV/AIDS

     ThS. Nguyễn Hữu Tuấn – Phụ trách Khoa.

12/ Khoa Sức khỏe Sinh sản

       BsCKI Bàng Thị Phương Loan – Trưởng khoa.