Lãnh đạo đơn vị

admin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Nam, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe và thêm bộ phận chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em từ Bệnh viện Sản – Nhi chuyển sang. Trung tâm đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2018.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức các hoạt động về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Trung tâm có 3 phòng chức năng và 10 khoa, phòng chuyên môn (ít hơn 3 khoa so với quy định tại Thông tư Số: 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế); chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018.

Trụ sở làm việc chính của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đặt tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng trước kia), và cơ sở 2 tại Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trước kia).

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có 01 Giám đốc và 5 Phó giám đốc. Ông Nguyễn Thanh Dương – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm KSBT. Trung tâm có: 104 cán bộ CC, VC và người lao động, 13 khoa, phòng chức năng.

 

I/ BAN GIÁM ĐỐC

1/ Thạc sỹ Nguyễn Thanh Dương – Giám đốc;

2/ Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc;

3/ Thạc sỹ Trần Thị Bích Hồng – Phó Giám đốc;

4/ Cử nhân Lê Công Hộ – Phó Giám đốc;

5/ Kỹ sư Nguyễn Minh Thái – Phó Giám đốc;

6/ BsCKI Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc.

II/ CÁC KHOA, PHÒNG:

1/ Phòng Tổ chức Hành chính

CN Quách Thị Thúy Hằng, Phó trưởng phòng.

2/ Phòng Tài chính kế toán

CN Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng phụ trách

Ths Phạm Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng.

3/ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

BsCKI Vũ Thị Lan, Phó trưởng phòng.

4/ Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe

CN Đinh Thị Hạnh, Phó trưởng khoa.

5/ Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm

Ths Trần Đắc Tiến, Phó trưởng khoa.

6/ Khoa Phòng chống Bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng

BsCKI Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng khoa.

7/ Khoa Bệnh nghề nghiệp

BsCKI Nguyễn Văn Trọng, Phó trưởng khoa.

8/ Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học

Ths Phạm Bá Phong, Phó trưởng khoa.

9/ Khoa Xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng

Phụ trách: Vũ Hải Giang

10/ Khoa Dược – Vật tư y tế

Ths Nguyễn Trường Yên, Phó trưởng khoa.

11/ Phòng Khám đa khoa, chuyên khoa

BsCKI Ngô Xuân Thiêm, Phó trưởng phòng phụ trách.

BsCKI Trần Thị Mười, Phó trưởng phòng.

12/ Khoa phòng chống HIV/AIDS

BsCKI Ngô Thanh Hùng, Phó trưởng khoa.

13/ Khoa Sức khỏe sinh sản

BsCKI Bàng Thị Phương Loan, Phó trưởng khoa.