Bộ Y tế ban hành Công văn 4018/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19