Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Clip hướng dẫn khai báo Y tế

CDC Hà Nam

Hội thảo triển khai Chương trình can thiệp Câu lạc bộ 1000 ngày đầu đời

Viettel

Cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm giám sát, điều tra véc tơ truyền bệnh sốt rét tại thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng)

Viettel

Để lại bình luận