Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

CDC Hà Nam

Cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm giám sát, điều tra véc tơ truyền bệnh sốt rét tại thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng)

Viettel

Giới thiệu về trung tâm CDC

admin

Để lại bình luận