Hà Nam tăng cường các giải pháp ngăn chặn dịch Covid 19

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Quy trình rửa tay 6 bước

CDC Hà Nam

Tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo tài chính bền vững khi khám và điều trị HIV-AIDS

CDC Hà Nam

Liên quan đến phòng chống dịch, xin gọi: 0988.762.986 * 0915.028.963 * 0916.019.726; Xét nghiệm SARS-CoV-2: 0226.3680.567; 0979.881.915; Tiêm chủng MR: 0916.019.726 * Tiêm vacxin tại Sapo: 0377.881.666.

CDC Hà Nam

Để lại bình luận