Vacxin phế cầu SynFlorix

Nội dung câu hỏi
Bs cho cháu hỏi. Bé nhà cháu 25 tháng tuổi muốn tiêm Vacxin phế cầu SynFlorix có được không và tiêm ntn ạ? Và giá là bao nhiêu tiền ạ?
Nội dung câu trả lời