hanh phan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đảm bảo chế độ trực và phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện theo dõi tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh trong Tuần nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn

hanh phan
Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị nghỉ Tết, Trung tâm đã ban hành kế hoạch, văn bản phối hợp và hướng dẫn các đơn