Bắt buộc phải khai báo y tế đối với người lao động trong KCN, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(CDC Hà Nam)

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp (KCN); Thông báo Kết luận số 120/TB-VPCP ngày 24/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4001/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc rà soát người về từ các KCN có người nhiễm SARS-CoV-2; Trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, khó lường tại các KCN của một số tỉnh, thành phố, ngày 25/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1276/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn”. Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu:

1/ Các sở, ban, ngành: Ban Quản lý các KCN; Y tế, Công an tỉnh, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, quán triệt, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các KCN, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy, xí nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải khai báo y tế

2. Ban Quản lý các KCN (triển khai, chịu trách nhiệm đối với các nhà máy, xí nghiệp trong KCN), UBND cấp huyện (triển khai, chịu trách nhiệm đối với các nhà máy, xí nghiệp ngoài KCN) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và sở, ngành, đơn vị liên quan:

– Chỉ đạo các doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, quản lý, công nhân (gọi chung là người lao động) trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…) khai báo y tế bắt buộc, thông qua các hình thức: Khai báo y tế tại nhà máy, xí nghiệp và khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ web: http://bit.ly/khaiytehanam. Xử phạt, đề xuất xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài KCN thực hiện nghiêm việc tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19 theo quy định, đồng thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà máy, xí nghiệp thông qua địa chỉ website: https://hanam.atalink.com theo chỉ đạo tại văn bản số 1169/UBND-KGVX ngày 17/5/2021. Kiên quyết dừng hoặc đề xuất dừng hoạt động đối với nhà máy, xí nghiệp không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

– Kiểm tra, tổng hợp báo cáo số liệu, kết quả thực hiện hằng ngày các nội dung trên của nhà máy, xí nghiệp gửi về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và đồng thời gửi Sở Y tế.

– Bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp trước ngày 28/5/2021.

  1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện tiếp tục khẩn trương rà soát, quản lý những người đi, đến, về từ các vùng có dịch, nhất là người làm việc tại các KCN có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng…) cư trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2021 trở lại đây, báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày; kịp thời hoàn thiện, cập nhật, hướng dẫn việc khai báo y tế hằng ngày thông qua địa chỉ web: http://bit.ly/khaiytehanam.
  2. Sở Y tế chỉ đạo, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với người về từ các vùng có dịch, nhất là người làm việc tại các KCN có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2  theo chỉ đạo tại Công văn số 4001/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế và các quy định liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo quy định. Chủ động hướng dẫn việc cách ly, xét nghiệm đối với người lao động trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; quan tâm theo dõi, đánh giá sát diễn biến dịch và nguy cơ đối với người lao động tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp để tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
  3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương trên toàn tỉnh, nhất là các cơ quan báo chí, tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đi, đến, về từ các vùng có dịch, nhất là người làm việc tại các KCN có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nêu trên tự giác khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn.

                                                                              CDC Hà Nam

 

 

Bài viết liên quan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xử lý môi trường ngập úng

admin

Bản tin công tác phòng, chống dịch ngày 15/03/2022

hanh phan

NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG 01 VÀ 02/6

Mậu Ngọ

Để lại bình luận