Tối ngày 8/5, Hà Nam thêm 01 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân thứ 16 liên quan tới ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh, xin gọi: 0983.199.839 * 0915.028.963 * 0916.019.726.

Thanh Hội

Điểm báo ngày 08/7/2019

CDC Hà Nam

Tiếp tục có 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hội

Để lại bình luận