Đến 14 giờ ngày 19/9/2021, Hà Nam có 128.851 lượt người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó có 38.351 người được tiêm mũi 2

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Ngày 31/5/2021, Hà Nam đã tiếp nhận 7.700 liều vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca đợt 3

Thanh Hội

Cùng cả nước chặn đứng COVID-19 từ những việc nhỏ nhất

Mậu Ngọ

Người tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cần phải chuẩn bị những vật dụng gì?

Mậu Ngọ

Để lại bình luận