Hà Nam: Thông báo 98 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

(CDC Hà Nam)

17h.1701. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 98 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 17/01/2022 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 98 trường hợp ghi nhận, có: 15 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 12 bệnh nhân trở về từ TP. Hải Phòng và TP. Hà Nội, 06 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, ngạt mũi…, các trường hợp còn lại đều có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Danh sách 98 ca bệnh, cụ thể:

 1. Bệnh nhân BN2.037.950, có tên D.T.D, là nam giới, sinh năm 1963, ở thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân D. tiếp xúc với bệnh nhân có tên L.T.A (bệnh nhân làm việc tại Công ty xi măng Bút Sơn), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 2. Bệnh nhân BN2.037.951, có tên P.Đ.H, là nam giới, sinh năm 2011, ở Thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân đã bị nhiễm Covid-19 trước đó ở TP. Hà Nội về và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 3. Bệnh nhân BN2.037.952, có tên N.Đ.N, là nam giới, sinh năm 2006, ở Thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. Từ TP. Hà Nội về được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 4. Bệnh nhân BN2.037.953, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Tiểu khu Bình long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.N.Đ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 5. Bệnh nhân BN2.037.954, có tên Đ.V.H, là nam giới, sinh năm 1975, ở Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.N.Đ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 6. Bệnh nhân BN2.037.955, có tên N.V.B, là nam giới, sinh năm 1970, ở thôn Vũ Xá, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. tiếp xúc với bệnh nhân đã bị nhiễm Covid-19 trước đó ở TP. Hà Nội và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 7. Bệnh nhân BN2.037.956, có tên T.T.P, là nữ giới, sinh năm 1975, ở thôn Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân P. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.N.Đ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 8. Bệnh nhân BN2.037.957, có tên Đ.T.N, là nữ giới, sinh năm 1968, ở thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. tiếp xúc với bệnh nhân có tên Đ.V.H, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 9. Bệnh nhân BN2.037.958, có tên T.T.N, là nữ giới, sinh năm 1989, ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. có biểu hiện sốt, mệt mỏi, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 10. Bệnh nhân BN2.037.959, có tên B.V.T, là nam giới, sinh năm 1964, ở thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên Đ.T.N, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 11. Bệnh nhân BN2.037.960, có tên B.T.K.D, là nữ giới, sinh năm 2002, ở thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân D. tiếp xúc với bệnh nhân có tên Đ.T.N, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 12. Bệnh nhân BN2.037.961, có tên N.Đ.T, là nam giới, sinh năm 1987, ở thôn Hạ Trang, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. có biểu hiện sốt (bệnh nhân làm cùng công trường có F0 ở TP. Hà Nội), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 13. Bệnh nhân BN2.037.962, có tên T.Đ.G, là nam giới, sinh năm 2008, ở Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân G. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.V.H, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 14. Bệnh nhân BN2.037.963, có tên N.H.A, là nữ giới, sinh năm 2007, ở Tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.B.N, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 15. Bệnh nhân BN2.037.964, có tên L.Q.T, là nam giới, sinh năm 1957, ở thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.T.X, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 16. Bệnh nhân BN2.037.965, có tên L.T.D, là nữ giới, sinh năm 1982, ở thôn Mọc Tòng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân D. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.T.X, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 17. Bệnh nhân BN2.037.966, có tên T.T.C.L, là nữ giới, sinh năm 1982, ở thôn Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. có biểu hiện đau rát họng, đau mỏi người, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 18. Bệnh nhân BN2.037.967, có tên N.V.L, là nam giới, sinh năm 1949, ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. nằm cùng phòng điều trị tim mạch với bệnh nhân có bị nhiễm Covid-19 trước đó, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 19. Bệnh nhân BN2.037.968, có tên B.T.B, là nữ giới, sinh năm 1959, ở Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.A.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 20. Bệnh nhân BN2.037.969, có tên N.P.H, là nam giới, sinh năm 1981, ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.H.A, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 21. Bệnh nhân BN2.037.970, có tên T.V.T, là nam giới, sinh năm 1969, ở Tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên L.V.Đ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.

22 . Bệnh nhân BN2.037.971, có tên T.V.K, là nam giới, sinh năm 2001, ở Tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân K. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.V.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

 1. Bệnh nhân BN2.037.972, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1969, ở Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên L.V.Đ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 2. Bệnh nhân BN2.037.973, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1990, ở Thôn 10, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. liên quan đến ổ dịch Công ty dệt may Châu Giang (ở xã Hòa Hậu), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 3. Bệnh nhân BN2.037.974, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1975, ở Thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. liên quan đến ổ dịch Công ty dệt may Châu Giang (ở xã Hòa Hậu), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 4. Bệnh nhân BN2.037.975, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1975, ở Thôn 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. liên quan đến ổ dịch công ty dệt may Châu Giang (ở xã Hòa Hậu), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 5. Bệnh nhân BN2.037.976, có tên T.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Thôn 10, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.T.H, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 6. Bệnh nhân BN2.037.977, có tên T.T.P.L, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Thôn 9, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.T.T.H, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 7. Bệnh nhân BN2.037.978, có tên T.T.H, là nam giới, sinh năm 1989, ở thôn Vạn Tiến, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. làm việc trên TP. Hà Nội về được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 8. Bệnh nhân BN2.037.979, có tên N.T.L, là nam giới, sinh năm 1992, ở thôn Vạn Tiến, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. làm việc trên TP. Hà Nội về, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 9. Bệnh nhân BN2.037.980, có tên T.T.T.C, là nữ giới, sinh năm 2014, ở thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân C. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.T.H, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 10. Bệnh nhân BN2.037.981, có tên N.H.N, là nữ giới, sinh năm 1998, ở Thôn 4, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. đi từ TP. Hà Nội về, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 11. Bệnh nhân BN2.037.982, có tên K.Q.Đ, là nam giới, sinh năm 1994, ở thôn Văn Bối, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân Đ. tiếp xúc với bệnh nhân có tên H.Đ.K, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 12. Bệnh nhân BN2.037.983, có tên K.T.T, là nam giới, sinh năm 1980, ở thôn Văn Bối, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên K.T.C, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 13. 35. Bệnh nhân BN2.037.984, có tên T.V.T, là nam giới, sinh năm 2002, ở thôn Lưu Phúc Mỹ, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên V.M.K ở TP. Hà Nội, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 14. Bệnh nhân BN2.037.985, có tên P.X.B, là nam giới, sinh năm 1991, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. làm việc tại Công ty Licogi 13 tại Khu Công nghiệp Đồng Văn IV (Công ty có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 15. Bệnh nhân BN2.037.986, có tên N.Đ.M, là nam giới, sinh năm 1978, ở Xóm 4, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân M. làm việc tại Công ty Licogi 13 tại Khu Công nghiệp Đồng Văn IV (Công ty có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 16. Bệnh nhân BN2.037.987, có tên V.V.N, là nam giới, sinh năm 1979, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. làm việc tại Công ty Licogi 13 tại Khu Công nghiệp Đồng Văn IV (Công ty có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 17. Bệnh nhân BN2.037.988, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1998, ở thôn Chanh Thôn, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. làm việc ở Công ty Casla tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý (Công ty có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 18. Bệnh nhân BN2.037.989, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1985, ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. làm ở Công ty Sumi tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II (Công ty có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 19. Bệnh nhân BN2.037.990, có tên N.V.K, là nam giới, sinh năm 1979, ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân K. có biểu hiện sốt, đau mỏi người, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 20. Bệnh nhân BN2.037.991, có tên H.M.K, là nam giới, sinh năm 2015, ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân K. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.T.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 21. Bệnh nhân BN2.037.992, có tên H.D, là nam giới, sinh năm 2015, ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân D. tiếp xúc với bệnh nhân có tên H.M.K, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 22. Bệnh nhân BN2.037.993, có tên N.T.N.H, là nữ giới, sinh năm 1995, ở Tổ 7, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. từ TP. Hải Phòng về, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 23. Bệnh nhân BN2.037.994, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. có biểu hiện ho, sốt, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 24. Bệnh nhân BN2.037.995, có tên T.V.B, là nam giới, sinh năm 1939, ở Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. có biểu hiện ho, sốt, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 25. Bệnh nhân BN2.037.996, có tên Đ.V.T, là nam giới, sinh năm 1989, ở Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T. (tại huyện Kim Bảng) và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 26. Bệnh nhân BN2.037.997, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1945, ở thôn Thường Ấm, xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.A.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly.
 27. Bệnh nhân BN2.037.998, có tên N.P.T, là nam giới, sinh năm 2013, ở thôn Thường Ấm, xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.A.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly.
 28. Bệnh nhân BN2.037.999, có tên N.N.A, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ 3, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.T.T.L, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực đã được phong tỏa.
 29. Bệnh nhân BN2.038.000, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 1983, ở Tổ dân phố Cát, phường Duy Hải, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên P.V.L (tại TP. Hà Nội), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 30. Bệnh nhân BN2.038.001, có tên P.N.A, là nam giới, sinh năm 1979, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. từ Hà Nội về địa phương và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 31. Bệnh nhân BN2.038.002, có tên L.H.H, là nam giới, sinh năm 1979, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên B.T.S (Bệnh nhân làm tại Công ty ACE Việt Nam), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 32. 54. Bệnh nhân BN2.038.003, có tên Đ.N.N, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 33. Bệnh nhân BN2.038.004, có tên V.T.A, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Chuông, phường Duy Minh , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 34. Bệnh nhân BN2.038.005, có tên N.Đ.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 35. Bệnh nhân BN2.038.006, có tên N.H.H.Y, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Trung, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân Y. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 36. Bệnh nhân BN2.038.007, có tên N.A.H, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 37. Bệnh nhân BN2.038.008, có tên T.L.C, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân C. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 38. Bệnh nhân BN2.038.009, có tên T.T.H, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Ngọc Thị, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. là học sinh tiểu học (Cùng lớp có F0), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 39. Bệnh nhân BN2.038.010, có tên V.T.T, là nữ giới, sinh năm 2003, ở Tổ dân phố Thần Nữ , phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. làm ở Công ty Hankook, ở Khu Công nghiệp Đồng Văn I (Công ty có F0) và có tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.V.L, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

62 . Bệnh nhân BN2.038.011, có tên L.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, ở Tổ dân phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. làm tại Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Công ty có F0). Bệnh nhân H. có biểu hiện ho, sốt và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.

 1. Bệnh nhân BN2.038.012, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1974, ở Tổ dân phố Giáp Nhì, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. làm tại Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Công ty có F0). Bệnh nhân H. có biểu hiện ho, sốt và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 2. Bệnh nhân BN2.038.013, có tên N.T.T.N, là nữ giới, sinh năm 1981, ở Tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. tiếp xúc với bệnh nhân có tên T.B.N và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 3. Bệnh nhân BN2.038.014, có tên N.T.S, là nữ giới, sinh năm 1971, ở Tổ dân phố Kim Hoà, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân S. đi từ TP. Hà Nội về địa phương và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 4. Bệnh nhân BN2.038.015, có tên P.Q.A, là nữ giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Kim Hoà, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. tiếp xúc với bệnh nhân có tên P.T.H (Bệnh nhân là học sinh Trường Tiểu học xã Tiên Nội), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 5. Bệnh nhân BN2.038.016, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1996, ở Tổ dân phố Tây Duyên Giang, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. có liên quan đến ổ dịch Công ty Honda Việt Nam, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 6. Bệnh nhân BN2.038.017, có tên V.Q.T, là nam giới, sinh năm 2000, ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. làm việc ở TP. Hà Nội, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 7. Bệnh nhân BN2.038.018, có tên H.T.T, là nữ giới, sinh năm 1995, ở Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên V.V.L, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 8. Bệnh nhân BN2.038.019, có tên T.X.C, là nam giới, sinh năm 1980, ở phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân C. tiếp xúc với bệnh nhân có tên L.T.H (Bệnh nhân làm việc ở Công ty Hanoximec), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 9. Bệnh nhân BN2.038.020, có tên N.Q.M, là nam giới, sinh năm 2011, ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân M. tiếp xúc với bệnh nhân có tên Đ.N.N, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 10. Bệnh nhân BN2.038.021, có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1963, ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.Q.M, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 11. Bệnh nhân BN2.038.022, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1985, ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.Q.M, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 12. Bệnh nhân BN2.038.023, có tên T.A.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Hoàng Hạ, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên V.N.A, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 13. Bệnh nhân BN2.038.024, có tên H.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 2001, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân H. tiếp xúc với bệnh nhân có tên H.T.T, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 14. Bệnh nhân BN2.038.025, có tên N.D.T.C, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân C. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.K.Q, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 15. Bệnh nhân BN2.038.026, có tên P.T.Đ, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Hoàng Hạ, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân Đ. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 16. Bệnh nhân BN2.038.027, có tên V.T.T, là nam giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 17. Bệnh nhân BN2.038.028, có tên N. Đ.Q, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Hoàng Hạ, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân Q. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 18. Bệnh nhân BN2.038.029, có tên N.N.A, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 19. Bệnh nhân BN2.038.030, có tên N.D.G.B, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 20. Bệnh nhân BN2.038.031, có tên V.Đ.N, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Hoàng Hạ, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 21. Bệnh nhân BN2.038.032, có tên L.T.H.N, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 22. Bệnh nhân BN2.038.033, có tên H.T.B, là nam giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. cùng trường với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 23. Bệnh nhân BN2.038.034, có tên H.T.T, là nữ giới, sinh năm 2014, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. cùng trường với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 24. Bệnh nhân BN2.038.035, có tên N.K.Q, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân Q. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 25. Bệnh nhân BN2.038.036, có tên V.V.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Hoàng Hạ, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. cùng trường với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 26. Bệnh nhân BN2.038.037, có tên N.T.T.L, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 27. Bệnh nhân BN2.038.038, có tên L.T.A, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân A. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 28. Bệnh nhân BN2.038.039, có tên N.D.T.T, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A. (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 29. Bệnh nhân BN2.038.040, có tên H.T.N, là nam giới, sinh năm 2015, ở Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân N. cùng trường với bệnh nhân có tên V.N.A. (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 30. Bệnh nhân BN2.038.041, có tên N.V.M, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân M. cùng trường với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 31. Bệnh nhân BN2.038.042, có tên N.D.H.L, là nữ giới, sinh năm 2011, ở Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. cùng lớp với bệnh nhân có tên V.N.A (Trường Tiểu học phường Hoàng Đông), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 32. Bệnh nhân BN2.038.043, có tên V.V.D, là nam giới, sinh năm 2001, ở thôn Văn Bối, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân D. tiếp xúc với bệnh nhân có tên L.V.L (bệnh nhân L. phát hiện mắc Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 33. Bệnh nhân BN2.038.044, có tên D.T.P, là nữ giới, sinh năm 1954, ở thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân P. có biểu hiện sốt, ho và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 34. Bệnh nhân BN2.038.045, có tên N.T.L, là nam giới, sinh năm 1996, ở Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân L. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.Đ.Q (bệnh nhân làm việc tại Công ty Xi măng Long Thành, huyện Kim Bảng, Công ty có F0) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty.
 35. Bệnh nhân BN2.038.046, có tên N.Q.B, là nam giới, sinh năm 2020, ở Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân B. tiếp xúc với bệnh nhân có tên N.X.T và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.
 36. Bệnh nhân BN2.038.047, có tên N.X.T, là nam giới, sinh năm 1993, ở Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân T. tiếp xúc với bệnh nhân có tên P.V.P và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc vẫn còn ở mức cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, mặc dù đã được tiêm đủ liều vắc xin, người dân vẫn cần nghiêm túc tuân thủ các quy định 5K của Bộ Y tế, hạn chế tụ tập đông người. Khi có các biểu hiện: ho, sốt, đau họng, mất vị giác… cần gọi điện ngay tới Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo số điện thoại tại địa chỉ: https://covid.hanam.gov.vn/page/so-dien-thoai-can-biet.html, hoặc liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục cập nhật.

Ngọc Nga

 

Bài viết liên quan

Hà Nam: Thông báo 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Ngọc Nga

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Kỳ họp thứ XIII, Hội đồng Nhân dân tỉnh

CDC Hà Nam

Hà Nam: Thông báo 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hội