Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2023! Việt Nam chiến thắng bệnh lao!

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

CDC Hà Nam: Giao ban công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Mậu Ngọ

Nếu bị hậu COVID-19, nên làm gì?

Ngọc Nga

Tiếp nhận 500 bộ kít xét nghiệm COVID-19 từ hội Doanh nhân trẻ

CDC Hà Nam