Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

(CDC Hà Nam)

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ này.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, sau khi bị thu hồi, những thực phẩm không đảm bảo an toàn sẽ được xử lý theo một trong các hình thức:

– Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;

– Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;

– Tái xuất: Áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;

– Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

Thông tư này được ban hành ngày 14/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

                                                                                                                                        Thanh Hội

 

Bài viết liên quan

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngọc Nga

Đối tượng được thanh toán bảo hiểm khi làm xét nghiệm COVID-19

Ngọc Nga

Áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

CDC Hà Nam

Để lại bình luận