Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên các cấp ủy trong tình hình mới

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

CDC Hà Nam

63,79% người dân từ 18 tuổi trở lên của Hà Nam đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19

Ngọc Nga

Siết chặt kiểm tra, kiểm soát mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19

Mậu Ngọ