Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Hà Nam được phân bổ 5.850 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 của Pfizer (Comirnaty)

Ngọc Nga

Hà Nam: 28 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thực hiện ngày 16/09/2020 đều có kết quả hiện tại âm tính

Ngọc Nga

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngọc Nga