Kết quả giám sát chất lượng nước tháng 4/2021 của Công ty CPNS Hà Nam

(CDC Hà Nam)

 

 

 

Trọng Đoàn tổng hợp

Bài viết liên quan

Bản tin công tác phòng, chống dịch tối ngày 23/01/2022

hanh phan

Hà Nam được phân bổ thêm 130.000 liều vắc xin phòng Covid-19

Ngọc Nga

Thông báo khẩn tìm người đến Quán Bờm 2 liên quan đến ca bệnh Covid-19 ở xã Thi Sơn, Kim Bảng

Ngọc Nga

Để lại bình luận