Mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh, xin gọi: 0983.199.839 * 0915.028.963 * 0916.019.726.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

01 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-COV-2

Thanh Hội

Ý NGHĨA CỦA NGÀY TẾT TRUNG THU VỚI TRẺ EM

CDC Hà Nam

Tối ngày 8/5, Hà Nam thêm 01 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân thứ 16 liên quan tới ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Thanh Hội

Để lại bình luận