Mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh, xin gọi: 0983.199.839 * 0915.028.963 * 0916.019.726.

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá thực trạng, dự báo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

dinh hanh

Điểm báo ngày 21/8/2019

CDC Hà Nam

“Cuộc chiến” chống COVID-19: Bắt đầu chiến dịch mới

Ngọc Nga

Để lại bình luận