Tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 liên quan ca bệnh số 620

(CDC Hà Nam)

 

 

Bài viết liên quan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngọc Nga

Kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm trong trường học

CDC Hà Nam

Tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngọc Nga

Để lại bình luận