Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm nước Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam tháng 11/2019

(CDC Hà Nam)

Bài viết liên quan

Vệ sinh nơi ở, xử lý chất thải khi có F0 cách ly, điều trị tại nhà thế nào?

Ngọc Nga

Điều trị các triệu chứng thường gặp hậu COVID-19 như thế nào?

hanh phan

23 mẫu xét nghiệm thực hiện ngày 18/01/2021 đều có kết quả hiện tại âm tính với SARS-CoV-2.

Ngọc Nga

Để lại bình luận