Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai kế hoạch giám sát hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2023

(CDC Hà Nam)

Thực hiện Kế hoạch số 672/KH-KBTS ngày 08/11/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, từ ngày 22-24/11/2013, Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức giám sát hoạt động tẩy giun tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát sẽ tập trung kiểm tra công tác tổ chức, triển khai uống thuốc tẩy giun cho học sinh tiểu học tại các điểm uống; kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, vận động qua các phương tiện thông tin; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai hoạt động tẩy giun tại các địa phương.

 

Bài viết liên quan

Trung tâm kiểm soát bệnh tật: Tập huấn các quy định, giám sát, kỹ năng phát hiện, xử trí báo cáo bệnh nghề nghiệp

CDC Hà Nam

Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

CDC Hà Nam

Ứng dụng duy nhất phòng chống dịch COVID-19, người không có smartphone phải làm thế nào?

Ngọc Nga