Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai kế hoạch giám sát hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2023

(CDC Hà Nam)

Thực hiện Kế hoạch số 672/KH-KBTS ngày 08/11/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, từ ngày 22-24/11/2013, Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức giám sát hoạt động tẩy giun tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát sẽ tập trung kiểm tra công tác tổ chức, triển khai uống thuốc tẩy giun cho học sinh tiểu học tại các điểm uống; kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, vận động qua các phương tiện thông tin; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai hoạt động tẩy giun tại các địa phương.

 

Bài viết liên quan

Nóng: Trước khi đi tàu, xe phải khai báo y tế điện tử bắt buộc

Ngọc Nga

Cảnh giác với biến chứng do viêm da cơ địa

CDC Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn phòng chống dịch COVID-19 cho  các đội đáp ứng nhanh

hanh phan