Từ ngày 1/7, vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp và nghỉ chế độ thai sản

(CDC Hà Nam)

Từ ngày 1/7/2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn
trước đây.
Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và
các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, có
nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2019.
Cụ thể, khi vợ sinh con, người chồng cũng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương
đương như: hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần
mức lương cơ sở)/con.

Nam giới đóng BHXH đầy đủ khi có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản đầy đủ từ ngày 1/7.

Đối tượng được hưởng mức trợ cấp thai sản là lao động nam đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở
lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con, có vợ không tham gia BHXH bắt buộc;
lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên
trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con trong trường hợp cả vợ và người
mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

Ngoài ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ làm trong các trường hợp sau: đối với
lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh
được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu
thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba
trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường
hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.
Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro
sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có
thẩm quyền thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng
tuổi.
Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà
mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian
còn lại của người mẹ.
Đối với trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc
hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.
Đối với nam giới khi nghỉ chăm con sẽ có chế độ hưởng BHXH như sau: Mức hưởng =
100% x (mức bình quân tiền lương: 24) x số ngày được nghỉ. Trong đó, nếu đã đóng BHXH
từ 6 tháng trở lên tính tới thời điểm sinh con thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình
quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ; nếu đóng
BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng
của các tháng đã đóng….

Theo  Baotintuc.vn

Bài viết liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa trong ngành y tế

CDC Hà Nam

Congo: Dịch sởi cướp đi sinh mạng 2.700 người dân trong vòng 7 tháng

CDC Hà Nam

Trẻ chưa đến tuổi tiêm vắc xin đã mắc sởi, phòng bệnh thế nào?

CDC Hà Nam

Để lại bình luận