Nhiều chính sách có hiệu lực từ 01/7/2019

Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến
nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong
nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…
I/ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 01/7/2019
Nghị định 38/2019/NĐ-CP  quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
Theo đó, kể từ thời điểm này, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao
hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồn
Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và
các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh
hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương
cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…
Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19% từ 01/7/2019
Chính phủ đã ban hành  Nghị định 44/2019/NĐ-CP  về điều chỉnh lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Cụ thể, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như:
– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công
an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như
đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng…
Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức
Như đề cập ở trên, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên.
Do đó, cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thay đổi.
Thông tư 04/2019/TT-BNV  hướng dẫn các tính như sau:
– Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số
lương.
– Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000
đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.
Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm
niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ %
phụ cấp được hưởng.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.
II/ GIAO THÔNG
Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng
Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được Bộ
Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT và áp dụng từ ngày
01/7/2019. Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau:

– Đường bay có khoảng cách dưới 500km thuộc nhóm đường bay phát triển
kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng.
– Đường bay có khoảng cách từ 500km – 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng;
– Đường bay có khoảng cách từ 850 km – 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu
đồng;
– Đường bay có khoảng cách từ 1.000 km – 1.280 km có giá tối đa 3,2 triệu
đồng;
– Đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng.
III/ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển
Đây là một trong những nội dung tại  Thông tư 03/2019/TT-BNV  sửa đổi, bổ
sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng
viên chức. Cụ thể, 03 trường hợp này là:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm
yêu cầu trình độ đào tạo đại học;
– Đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến
đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức chính trị, xã hội, nghề
nghiệp…
– Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh
đạo, quản lý.
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên
với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi
là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).
Ban hành kèm theo Thông tư này là Mẫu Hợp đồng làm việc mới của viên
chức, bao gồm Mẫu Hợp đồng không xác định thời hạn và xác định thời hạn…
Thông tư này của Bộ Nội vụ sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
IV/ Y TẾ
4 trường hợp bác sĩ quân y bị đình chỉ hành nghề
Chính phủ đã ban hành  Nghị định 50/2019/NĐ-CP  quy định việc cấp chứng
chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động đối với người hành nghề khám, chữa bệnh trong
Quân đội.
Theo đó, người hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội thực hiện một
trong các hành vi dưới đây nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thu
hồi chứng chỉ hành nghề thì bị đình chỉ hoạt động do sai sót chuyên môn kỹ thuật:
– Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;
– Vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp;
– Xâm phạm quyền của người bệnh;
– Không thực hiện đúng trách nhiệm của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân và viên chức quốc phòng theo pháp luật có liên quan.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

Thanh Hội (theo luatvietnam.vn)

Bài viết liên quan

Việt Nam phát hiện 2 khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc có biểu hiện sốt

Mậu Ngọ

Cách dự phòng và xử trí khi bị dị ứng thức ăn

CDC Hà Nam

Cha mẹ không cho con tiêm vắc xin, nhiều trẻ “gặp hoạ” vì bệnh viêm não, sởi

CDC Hà Nam