Xử lý nước, vệ sinh cá nhân, môi trường trong và sau mưa lũ

(CDC Hà Nam)

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nước, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Bao gồm:

Hướng dẫn xử lý nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt.
Xử lý nước giếng đào và giếng khoan sau mùa bão lụt.
Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt.
Hướng dẫn vệ sinh cá nhân sau mùa bão lụtảnh
ảnh
ảnh
ảnh
Bộ Y tế

Bài viết liên quan

Trên 28.200 nghìn người đã thực hiện xong cách ly y tế

Mậu Ngọ

Hà Nam: Thông báo 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hội

Bàng quang tăng hoạt: chứng bệnh không chỉ gây phiền toái

CDC Hà Nam